Vrácení zboží

Vrácení zboží

Výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.

 

Vrácení poštou:

 

  1. Vyplňte a vytiskněte si viz níže. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.
  2. Uvěďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
  3. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
  4. Zboží pošlete na naše reklamační oddělení/sklad:

    www.offroading.cz Dvořákova 122/34,68201 Vyškov

 

!Časté dotazy!

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?
 

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

 

Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?
 
 

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

 

Občanský zákoník umožňuje spotřebitelům odstoupit od smluv uzavřených distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů. Toto právo je však přiznáno pouze spotřebitelům.

 Spotřebitelem je dle § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Tudíž,pokud jste při zakoupení produktu zadali fakturační udaje obsahující IČ, zboží nelze vrátit. Tuto službu nabízíme jen stálým velkoobchodním partnerům. Pozor! Pokud bude zboží doručeno na naší adresu, vzhledem k výše uvedenému není bohužel možné danou věc v rámci naší služby řešit a bude uzavřena.

 

 

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?
 

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení.

 

 

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?
 

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má offroading.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?
 

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte telefon bez sluchátek, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.

 

Jak se počítá lhůta 14 dnů? Pozor,pouze nákup bez IČO
 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

Jaké dokumenty je potřeba přiložit?
 

V případě, že výrobek budete vracet na prodejně, nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V případě, že budete výrobek posílat přímo na reklamační oddělení doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy  a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e mailovou adresu nebo v balíku.

 

Kdy mi vrátíte peníze?
 

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo zpět na naše reklamační oddělení (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

Kupující 


Internetový eshop

www.offroading.cz
Dvořákova 122/34

68201 Vyškov

DOPORUČENĚVěc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ......................................................................... v hodnotě ....................................Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ......................................................... (číslo faktury ...........................................).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo ........................................................, vedený u banky:...................................................

S pozdravem


vlastnoruční podpis